free website maker

Kas mēs esam?

Latvijas Bioķīmijas biedrība (LaBS) apvieno bioķīmijai radniecīgās jomās strādājošos zinātniekus no visas Latvijas. LaBS ir dibināta 1958. gadā. LaBS pievienojās FEBS 1991. gadā un IUBMB 2018. gadā. Šobrīd LaBS atrodas Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, kas ir Latvijā vadošais zinātniskais institūts bioķīmijai, molekulārajai bioloģijai un biomedicīnai radniecīgās jomās.

Mūsu mērķis un misija

Latvijas bioķīmijas biedrības (LaBS) mērķis ir apvienot Latvijas pētniekus, kuri veic savus pētījumus bioķīmijā un citās ar to saistītajās zinātnes nozarēs. Galvenās aktivitātes ir vērstas uz fundamentālu pētījumu veicināšanu, rast tālāku pielietojumu pētījumu rezultātiem un dot ieguldījumu jauno zinātnieku profesionālajā izaugsmē.