free website maker
Mobirise

Kontakti:

Latvijas Bioķīmijas biedrība

Rātsupītes 1, LV 1067, Rīga, Latvija

Valdes locekļi:

Prof. Kaspars Tārs, LaBS prezidents, e-pasts kaspars@biomed.lu.lv

Dr. Zane Kalniņa, e-pasts zane@biomed.lu.lv

Prof. Nils Rostoks, e-pasts nils.rostoks@lu.lv