free website maker
Mobirise

LaBS biedri

Šobrīd LaBS ir aptuveni 140 biedru, no kuriem daudzi strādā Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā. Citi biedri darbojas Latvijas Universitātē, Latvijas Organiskās sintēzes institūtā un dažās citās pētniecības iestādēs. Daži LaBS biedri šobrīd ir pensijā vai darbojas ārvalstīs, bet ir saglabājuši saikni ar Latvijas pētniecības institūcijām.

Kāpēc kļūt par LaBS biedru?

LaBS biedri automātiski kļūst arī par FEBS biedriem un tādejādi viņiem ir pieejamas visas FEBS organizētās aktivitātes un finanšu resursi, tajā skaitā dažādas īstermiņa un ilgtermiņa stipendijas, tas pats attiecas uz IUBMB resursiem.

Kā kļūt par Labs biedru?

Pavisam vienkārši! Biedrībā var iestāties jebkurš pētnieks vai studējošais bioķīmijai radniecīgā sfērā, kuram ir saikne ar Latvijā bāzētu zinātnisko institūciju, izglītības iestādi vai uzņēmumu. Lai kļūtu par LaBS biedru, nepieciešams lejuplādēt un aizpildīt biedra kartīti un nosūtīt to uz LaBS (kaspars@biomed.lu.lv). Šobrīd LaBS biedriem nav noteikta dalības maksa, bet nākotnē tas var mainīties.